| |     ћирилица | english  
Naslovna
Putne isprave

Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Republike Srbije. Putnu ispravu sme da koristi samo lice na čije ime je izdata.

Molimo da putne isprave za vreme boravka u inostranstvu čuvate. 

U Ambasadi Republike Srbije u Adis Abebi za sada se ne izdaju biometrijski pasoši. Građanima Republike Srbije na boravku na jursidikcionom području Ambasade koji do sada nisu izvadili biometrijski pasoš, odnosno poseduju pasoš na obrascu SRJ, čiji je rok važenja istekao 31. decembra 2011. godine, može se izdati putni list za odlazak u Srbiju, gde u policijskoj upravi po mestu prebivališta mogu da podnesu zahtev za izdavanje biometrijskog pasoša. Navedeni zahtevi smatraće se hitnim i rešavati u skraćenoj proceduri.U cilju podnošenja navedenog zahteva po hitnom postupku, potrebno je obratiti se šefu odseka za upravne poslove u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno stanici, a kao dokaz hitnosti priložiti pasoš na obrascu SRJ i dozvolu boravka u inostranstvu u slučaju da ista nije uneta u pasoš.

 

Informacije o tome šta je potrebno za izdavanje biometrijskog pasoša Republike Srbije možete potražiti OVDE.

 

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade.

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari